Bestyrelsen

 

Eksterne medlemmer
Ann Højbjerg Clarke, SDU (bestyrelsesformand)
Bjarne Jensen, regionsrepr.
Jeanette Hoffskov, kommunalrepr.
Lars Breinholt Søndergaard, UC Syd
Kim Petri Petersen, erhvervslivsrepr.
Vibeke Lund Arkil, erhvervslivsrepr.

Interne medlemmer
Ruth Funder, rektor
Birgit Krogh, ledelsesrepr., (u. stemmeret)
Pernille Hegnsby Sørensen, ledelsesrepr. (u. stemmeret)
Georg Lauridsen, medarb.repr.
Susanne Bundgaard, medarb.repr.(u.stemmeret)
Anne Juhl Poulsen, elevrepr.(u.stemmeret)

Sekretær: Preben Plith (vicerektor)

 

 

 

Forretningsorden