Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Engelsk A - Fransk/Spansk A- Tysk A

Tresproglig studieretning

I denne humanistiske studieretning kombinerer du tre sprog, idet du får Engelsk og et Begyndersprog på A-niveau og så Tysk på A-niveau. For dig med stor sproglig interesse er det her den eneste mulighed for at få så meget sprog. Vi håber at kunne oprette denne supersproglige klasse og skabe mulighed for rejser og udveksling med de tre sprogområder.

Nedenfor kan du se hvilke blokke denne studieretning udfylder og ved at klikke over på siden om STX-FAGENE kan du læse om fagene og du kan se en oversigt over betydningen af valgblokkene.

Fag i studieretningen

Engelsk A Tysk A Fransk/Spansk A
Valgfag mat/nat B Evt. ekstra Fransk/Spansk B
Kemi C Biologi C Fransk/Spansk C

Kunstnerisk fag: musik eller billedkunst

2.og 3. fremmedsprog: Tysk+Fransk/Spansk

Hvad kvalificerer denne studieretning til?

Denne studieretning kvalificerer generelt til alle videregående studier. Der kan være længerevarende studier der har særlige krav til enkelte fag som du skal være opmærksom på - for netop denne studieretning kunne det måske gælde at samfundsvidenskabelige studier krævede nogle særlige tilvalg.

Generelt har de længere uddannelser inden for naturvidenskab, herunder medicin et krav om Matematik A, Fysik B og Kemi B. Nedenfor kan du se hvor tæt du er på disse niveauer via studieretningen og valgfag.

Af disse niveauer Matematik A Fysik B Kemi B
kan du via valgfag nå Matematik B Fysik B Kemi C
Forudsat at du bruger den ekstra blok