Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Samfundsfag A - Matematik B - Mediefag B

Samfundsfag-Mediefag studieretning

I denne samfundsvidenskabelige studieretning kombinerer du Samfundsfag og Matematik med Mediefag. Det giver gode muligheder for at komme godt rundt i de samfundsmæssige problemstillinger med en særlig vægt på mediesiden. Mediefaget indeholder også et kreativt element og går ind som dit kunstneriske fag. Med dine valgfag styrer du selv, om du vil have mere matematik eller mere sprog.

Nedenfor kan du se hvilke blokke denne studieretning udfylder og ved at klikke over på siden om STX-FAGENE kan du læse om fagene og du kan se en oversigt over betydningen af valgblokkene.

Fag i studieretningen

Samfundsfag A Valgfag A* Evt. ekstra
Samfundsfag B Matematik B Mediefag B
Naturgeografi C Kemi C Valgfag C

Kunstnerisk fag: mediefag

2.fremmedsprog: Tysk

*Du skal vælge enten Matematik, Engelsk eller Tysk som dette valgfag

Hvad kvalificerer denne studieretning til?

Denne studieretning kvalificerer generelt til alle videregående studier. Der kan være længerevarende studier der har særlige krav til enkelte fag som du skal være opmærksom på - for netop denne studieretning kunne det måske gælde at sproglige studier krævede nogle særlige tilvalg.

Generelt har de længere uddannelser inden for naturvidenskab, herunder medicin et krav om Matematik A, Fysik B og Kemi B. Nedenfor kan du se hvor tæt du er på disse niveauer via studieretningen og valgfag.

Af disse niveuaer Matematik A Fysik B Kemi B
kan du via valgfag nå alle Matematik A Fysik B Kemi B
Forudsat at du bruger den ekstra blok