Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Musik A - Engelsk A - Drama C

Musik-Engelsk studieretning

I denne kunstneriske studieretning kombinerer du Musik og Engelsk. Dertil kommer Drama, som selvfølgelig er for dig med lyst til at optræde - men også for dig der vil lære noget om hvordan du behersker situationer hvor du skal stå frem under et vist pres. Der er valgfag nok i denne studieretning til at du kan præge den i den retning du gerne vil - altså også mere samfundsfaglig eller naturvidenskabelig.

Nedenfor kan du se hvilke blokke denne studieretning udfylder og ved at klikke over på siden om STX-FAGENE kan du læse om fagene og du kan se en oversigt over betydningen af valgblokkene.

Fag i studieretningen

Musik A Engelsk A Evt. ekstra
Musik B Valgfag B* mat/nat B
Kemi C Biologi C Drama C

Kunstnerisk fag: musik

2.fremmedsprog: Tysk/Fransk/Spansk

*Hvis du har Fransk eller Spansk er denne blok allerede optaget og du har 5 A-fag

Hvad kvalificerer denne studieretning til?

Denne studieretning kvalificerer generelt til alle videregående studier. Der kan være længerevarende studier der har særlige krav til enkelte fag som du skal være opmærksom på - for netop denne studieretning kunne det måske gælde at sproglige og samfundsvidenskabelige studier krævede nogle særlige tilvalg.

Generelt har de længere uddannelser inden for naturvidenskab, herunder medicin et krav om Matematik A, Fysik B og Kemi B. Nedenfor kan du se hvor tæt du er på disse niveauer via studieretningen og valgfag.

Af disse niveauer Matematik A Fysik B Kemi B
kan du via valgfag nå Matematik A Fysik B Kemi C
Forudsat tysk og at du bruger den ekstra blok