Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Generel opbygning

Gymnasiet er bygget op med et grundforløb på et halvt år og derefter et studieretningsforløb på 2½ år. 

Vi udbyder en vifte af spændende studieretninger som både dækker det sproglige og det matematiske område, men som også rummer masser af andre muligheder. Nedenfor finder du en oversigt over de elementer der indgår i alle stx-studieretninger (stx-basis) og de blokke som teknisk set udgør studieretningen - selvom alle fælles fag i den enkelte klasse indgår i studieretningen.

STX-basis

Dansk A Idræt C Kunst C Historie A Oldtid C ap+nv+at
Dansk A Engelsk B 2.frem. B Historie A Religion C Fysik C
Dansk A Engelsk B 2.frem. B Historie A Samf C Mat C

Disse fag er indeholdt i enhver studentereksamen - de udgør en basis på ca. 60 % af STX med hovedvægt på humaniora - men altid med et minimum af samfundsvidenskab, naturvidenskab og kunstnerisk fag. Idræt indgår også altid - det kaldes traditionelt humaniora, men har både samfunds- og naturvidenskabelige elementer.

Studieretninger

A A Evt. ekstra
nat-mat B B B
nat C nat C C

Studieretningen består af 8 blokke - og så kan man efter ansøgning få lov at bruge en ekstra blok hos os. På Haderslev Katedralskole fylder studieretningen som minimum de 6 blokke for det giver mulighed for at lave undervisning med sammenhæng.