Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Engelsk A - Billedkunst B - Samfundsfag B - Design C

Engelsk-Billedkunst studieretning

Denne kunstneriske studieretning er for dig der brænder for billedkunst og design. De er kombineret med engelsk og samfundsfag for at give bredde - men det er vigtigt at du har lyst til at dyrke det kunstneriske, hvorfor vi udbyder den i denne særlige kombination med både billedkunst og design.

Nedenfor kan du se hvilke blokke denne studieretning udfylder og ved at klikke over på siden om STX-FAGENE kan du læse om fagene og du kan se en oversigt over betydningen af valgblokkene.

Fag i studieretningen

Engelsk A Valgfag A* Evt. ekstra
Billedkunst B Samfundsfag B Valgfag mat/nat B
Kemi C Biologi C Design C

Kunstnerisk fag: billedkunst

2.fremmedsprog: Tysk/Fransk/Spansk

*Hvis du har Fransk eller Spansk er denne blok allerede optaget

Hvad kvalificerer denne studieretning til?

Denne studieretning kvalificerer generelt til alle videregående studier. Der kan være længerevarende studier der har særlige krav til enkelte fag som du skal være opmærksom på - for netop denne studieretning kunne det måske gælde at sproglige og nogle samfundsvidenskabelige studier krævede nogle særlige tilvalg.

Generelt har de længere uddannelser inden for naturvidenskab, herunder medicin et krav om Matematik A, Fysik B og Kemi B. Nedenfor kan du se hvor tæt du er på disse niveauer via studieretningen og valgfag.

Af disse niveauer Matematik A Fysik B Kemi B
kan du via valgfag nå Matematik A Fysik B Kemi C
Forudsat tysk og at du bruger den ekstra blok