Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Biologi A - Idræt B - Matematik B

Biologi-Idræt studieretning

I denne naturvidenskabelige studieretning kombinerer du Biologi, Idræt og Matematik. Med denne studieretning får du en naturlig indgang til problemstillinger inden for krop og sundhed, men naturligvis også til andre sider af biologien. Bemærk at du med denne studieretning både kan gå i en mere humanistisk retning med valgfag som sprog og kunstneriske fag, og du kan gå i en meget matematisk-naturvidenskabelig retning med både Matematik, Fysik og Kemi.

Nedenfor kan du se hvilke blokke denne studieretning udfylder og ved at klikke over på siden om STX-FAGENE kan du læse om fagene og du kan se en oversigt over betydningen af valgblokkene.

Fag i studieretningen

Biologi A Valgfag A* Evt. ekstra
Biologi B Idræt B Matematik B
Biologi C Kemi C Valgfag C

Kunstnerisk fag: musik eller billedkunst

2.fremmedsprog: Tysk/Fransk/Spansk

*Hvis du har Fransk eller Spansk er denne blok allerede optaget

Hvad kvalificerer denne studieretning til?

Denne studieretning kvalificerer generelt til alle videregående studier. Der kan være længerevarende studier der har særlige krav til enkelte fag som du skal være opmærksom på - for netop denne studieretning kunne det måske gælde at sproglige studier krævede nogle særlige tilvalg.

Generelt har de længere uddannelser inden for naturvidenskab, herunder medicin et krav om Matematik A, Fysik B og Kemi B. Nedenfor kan du se hvor tæt du er på disse niveauer via studieretningen og valgfag.

Af disse nieveauer Matematik A Fysik B Kemi B
kan du via valgfag nå alle Matematik A Fysik B Kemi B
Forudsat tysk og at du bruger den ekstra blok