Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Studieretningsovervejelser

Her kan du læse lidt overordnet om det at vælge studieretning, inden du undersøger de forskellige muligheder på hver af vore udbudte retninger.

Du skal være opmærksom på at der kan ske ændringer i studieretningerne fra år til år. Det udbud som gælder for din årgang fremgår af optagelse.dk - og så forsøger vi her på hjemmesiden at have et overblik for de kommende elever fra ca.1.1. I november og december vælges og dannes studieretninger endeligt - derfor opdaterer vi først efter dette valg.

H Naturvidenskabelig
Hovedvægt på et af de tre store naturvidenskabelige fag - altid sammen med matematik
A Samfundsvidenskabelig
Det handler om samfundet, enten med den matematisk-økonomiske eller den mediemæssige vinkel
K Kunstnerisk
Studieretninger med kunstnerisk drejning sammen med sprog, men plads til mange interesser pga. mange valgfag
A Humanistisk
Det handler om mennesket, dets sprog og tanker, men samfundet indgår også

 

Hvad interesserer du dig for? Forslag til hvad du skal vælge
Sprog Uanset studieretning får du to sprog, og på mange studieretninger kan du få et af dem på A-niveau som valgfag - men hvis du vil have sprog på A-niveau som omdrejningspunkt for din studieretning skal du vælge en af de humanistiske studieretninger eller den kunstneriske med billedkunst der kombinerer engelsk, begyndersprog og det billedmæssige.
Menneskets tanker De humanistiske fag indgår i alle studieretninger, men hvis du gerne vil have meget psykologi eller fx religion skal du vælge en af de humanistiske studieretninger - du kan så selv vælge at gøre dem meget sproglige eller mere samfundsvidenskabelige.
Samfundet Hvis politik og økonomi har din interesse skal du kigge efter de samfundsvidenskabelige studieretninger. Vi har en variant med erhvervsøkonomi og en med mediefag - men begge kræver matematik. Du kan også få samfundsfag på nogle af de humanistiske studieretninger, men her er der mere vægt på sprog og andre fag.
Kunst Har du lyst til at dit kunstneriske fag skal præge studieretningen har du to muligheder. Er du god til musik er der en kunstnerisk studieretning med musik. Er du mere til den visuelle kreativitet er der en studieretning med billedkunst som let kan kombineres med design som valgfag.
Matematik Er du vild med matematik? Så skal du gøre op med dig selv om du vil kombinere det med samfundsfag eller naturvidenskab og så vælge en af de studieretninger. Hvis du er til musik og matematik kan det med valgfag også lade sig gøre at kombinere dem hvis du tager studieretningen med musik.
Naturvidenskab Synes du at naturvidenskab er spændende er der tre muligheder - du skal blot gøre op med dig selv om det er fysik, kemi eller biologi der skal være omdrejningspunktet. Med de rigtige valgfag kan alle tre studieretninger føre til en eksamen der er adgangsgivende til videregående naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser - men sæt dig ind i alle tre og mærk efter hvad du lægger mest vægt på.

Studieretningerne på HAKA

FY-MA-Ke   EN-TY-FR/SP
KE-MA-Bi SA-MA-eø

EN-Sa-Re-Ng

BI-Ma-Id SA-Ma-Me EN-Sa-Bk-de
BI-Ma-Ps   EN-MU-dr