Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Grundforløb

Du starter med et grundforløb på et halvt år, inden du skal i gang med et studieretningsforløb på 2½ år.

På Haderslev Katedralskole har vi valgt at stille alle lige i forhold til det endelige valg af studieretningen omkring den 1. december. Det sker ved, at alle grundforløbsklasser har de samme fag på skemaet (fag som alle alligevel skal have på vejen til en studentereksamen) med undtagelse af de to bindende forhåndsvalg af kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog. Vi forsøger dog så vidt muligt at anbringe dig sammen med andre, der har ønsket samme eller lignende studieretning. 

 

Grundforløbet skal primært forberede dig til at starte på studieretningsforløbet, ved at lære dig en hel masse om gymnasiets arbejdsmetoder. Overskriften for dette forløb kunne passende være "Fra skoleelev til gymnasieelev".

Grundforløbet indeholder:

- De obligatoriske fag dansk, engelsk, idræt, fysik, samfundsfag, matematik.

- De obligatoriske, men individuelle fag 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag.

- De obligatoriske forløb i almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb og almen studieforberedelse.

Idræt Samfundsfag Almen sprogforståelse Naturvidenskabelig grundforløb Matematik Almen studieforberedelse
Dansk Engelsk 2.fremmedsprog Kunstnerisk fag Fysik Studieretningsuge

 

Fagene tror du, at du kender, men erfaringen viser, at der er stor forskel på at have fagene i folkeskolen og i gymnasiet. En forskel som bl.a. hænger sammen med gymnasielærernes universitetsbaggrund, men som også hænger sammen med, at gymnasiet helt bevidst skal være anderledes, end skolen du kommer fra. Ikke på en måde så du ikke kan bruge det du kan, men så du oplever nye udfordringer og lærer mere. 

De nye elementer i grundforløbet skal sikre et bredt fundament for din videre udvikling "Fra gymnasieelev til studerende" som passende kunne være overskriften for studieretningsforløbet.

Almen sprogforståelse er et samarbejde mellem dansk og dine sprogfag - og så indgår latin, fordi her hentes rødderne til vores sprogbeskrivelse. Det drejer sig om at skaffe et fælles grundlag for at snakke om og lære sprog. Det handler om grammatik og analyse, men også om ordenes oprindelse og sprogets historie. I det udviklingsforløb, vi har haft, oplever såvel lærere som elever, at sprogene kan hjælpe hinanden via det samarbejde, der her lægges op til.

Naturvidenskabeligt grundforløb er et samarbejde, hvor gymnasiets fire naturvidenskabelige fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi indgår. Her vil du møde naturvidenskaben som en selvfølgelig del af den viden, det moderne menneske har brug for. Du vil møde forskellige fags indgange til fænomener omkring os, og du vil både opleve, hvad fagene kan hver for sig, og når de spiller sammen. Forløbet har i sig selv 54 timer til rådighed, men skal også samarbejde med fysik C og i et vist omfang matematik.

Almen studieforberedelse er nærmest et nyt fag i gymnasiet. Det starter med et forløb sidst i grundforløbet, og siden vil du opleve yderligere syv forløb i din gymnasietid. Ideen med almen studieforberedelse er, at du skal præsenteres for problemstillinger, der går på tværs af fagene og møde nogle af de store spørgsmål, som mennesket gennem tiden har stillet og til stadighed stiller sig selv. I grundforløbet vil almen studieforberedelse også sætte fokus på gymnasiets arbejdsmetoder og dermed ruste dig bedre til resten af din gymnasietid. 

Du får med vores model for grundforløbet selvfølgelig også mulighed for at finde ud af, om din forhåndstilkendegivelse i forhold til valg af studieretning passer med den virkelighed du møder i gymnasiet. I studieretningsugen får du muligheden for at føle studieretningsfagene på tænderne.

Vores model giver dig også god tid til at finde ud af alternativer, hvis netop din studieretning ikke kan oprettes til januar eller er overtegnet. Vores udbud indeholder flere beslægtede muligheder, og vi er overbeviste om, at vi kan tilbyde dig en studieretning, du finder interessant, selv om du måske ikke får din førsteprioritet opfyldt. Faktisk indeholder alle studieretninger en meget stor mængde af fælles "studentereksamensviden", og det er også baggrunden for opbygningen af grundforløbet på Haderslev Katedralskole. 

Studieretningerne på HAKA

FY-MA-Ke   EN-TY-FR/SP
KE-MA-Bi SA-MA-eø

EN-Sa-Re-Ng

BI-Ma-Id SA-Ma-Me EN-Sa-Bk-de
BI-Ma-Ps   EN-MU-dr