Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

STX på Haka

Velkommen til siderne om stx på Haderslev Katedralskole.

Gymnasiet er en studieforberedende og almendannende uddannelse der giver adgang til langt de fleste videregående uddannelser - også efter reformen.

Siden august 2005 har gymnasiet ikke længere været delt i sprogligt og matematisk gymnasium. Gymnasiet er bygget op med et grundforløb på et halvt år og derefter et studieretningsforløb på 2½ år. 

Vi udbyder en vifte af spændende studieretninger som både dækker det sproglige og det matematiske område, men som også rummer masser af andre muligheder. Nedenfor finder du en oversigt over de elementer der indgår i alle stx-studieretninger (stx-basis) og de blokke som teknisk set udgør studieretningen - selvom alle fælles fag i den enkelte klasse indgår i studieretningen.

Her finder du oplysninger om grundforløbet, sådan som vi har indrettet det og om de studieretninger, vi udbyder.

Du kan også søge oplysninger om de fag, vi har på skolen.

Hvis du skal undersøge noget om SU under en ungdomsuddannelse, kan du også starte her.

Hvis du vil vide mere om optagelse på gymnasiale uddannelser er her link til bekendtgørelsen

Seneste brev om vore optagelsesprøver finder du her

I særlige tilfælde kan der finde individuel kompetencevurdering sted - den vil lægge sig op af optagelsesprøven eller (for fortsætterelever) tage udgangspunkt i opnåede, dokumenterede niveauer fra anden uddannelse.

STX-basis

Dansk A Idræt C Kunst C Historie A Oldtid C ap+nv+at
Dansk A Engelsk B 2.frem. B Historie A Religion C Fysik C
Dansk A Engelsk B 2.frem. B Historie A Samf C Mat C

Disse fag er indeholdt i enhver studentereksamen - de udgør en basis på ca. 60 % af STX med hovedvægt på humaniora - men altid med et minimum af samfundsvidenskab, naturvidenskab og kunstnerisk fag. Idræt indgår også altid - det kaldes traditionelt humaniora, men har både samfunds- og naturvidenskabelige elementer.

Studieretninger

A A Evt. ekstra
nat-mat B B B
nat C nat C C

Studieretningen består af 8 blokke - og så kan man efter ansøgning få lov at bruge en ekstra blok hos os. På Haderslev Katedralskole fylder studieretningen som minimum de 6 blokke for det giver mulighed for at lave undervisning med sammenhæng.

Alle studieretninger overholder grundlæggende betingelser for at søge optagelse på videregående uddannelser. Der kan være særlige krav til niveauer i enkelte fag som ligger ud over at have bestået den samlede eksamen. Der stilles fx på mange studier krav til Dansk A.Disse krav til enkelte fag betyder altid at man skal have bestået det krævede niveau, hvilket man gør hvis gennemsnittet af fagets tællende karakterer er mindst 2, uden afrunding. Generelt har de længere uddannelser inden for naturvidenskab, herunder medicin et krav om Matematik A, Fysik B og Kemi B. Alle studieretninger indeholder oplysninger om hvor tæt man kan komme på disse krav via studieretningen og valgfag.

Studieretningerne på HAKA

FY-MA-Ke   EN-TY-FR/SP
KE-MA-Bi SA-MA-eø

EN-Sa-Re-Ng

BI-Ma-Id SA-Ma-Me EN-Sa-Bk-de
BI-Ma-Ps   EN-MU-dr