Større tekst
Mindre tekst
 

 

 

Der er massere at engagere sig i. Hvis det ikke lige er dét man drømmer om, så mød op til vores fester hvor der er live-band, DJ og sjove aktiviteter.

Aktive elever

Der foregår rigtig meget på skolen i løbet af et skoleår.

For afgangseleverne skal galla, Holberg og studenterhuer / blå bog arrangeres. Der er også mange andre udvalg som er elevbaserede.

Kødkataloget:

Hvert år udgives kødkataloget. Det er et blad indholdende klassebilleder af alle årgange, samt afgangelevernes fjollebilleder. Der er et udvalg der står for bestillingen fra DK Foto og indsamling af penge fra eleverne. Der er også hver år en konkurrence for kunstneriske elever - de skal designe kødkatalogets forside. Bladet koster 45,- kroner.

Galla:

Dette er kun et udvalg man kan være med i, hvis man er afgangselev. Udvalget arbejder med at arrangere en af de største årlige begivenheder, nemlig afgangselevernes galla.

Holberg:

Dette er en elev revy som bliver arrangeret kun ud fra elevernes intiativ. Det afholdes hvert år i marts og her får afgangseleverne lov til at komme med et bud på deres syn på HaKa. Det er som regel rigtig sjovt både for arrangørerne og tilskuerne. Der er altid en fest efter revyen.

Fredagscaféudvalget:

Medlemmer af fredagscaféudvalget er festaberne på HaKa. De arrangerer vores årlige fredagsacaféer, som er rigtig hyggelige med forskellige temaer.

Festudvalget:

Udover et godt skoleliv har Haka også meget andet at byde på. Vi har ca. 5 årlige gymnasiefester hvor alle årgangene mødes og har det sjovt. Vores HaKa fester er lukkede fester og bunder i, at årgangene mødes på tværs og hygger sig.