Større tekst
Mindre tekst
 

Tysk skole

Nederlaget ved Dybbøl betød at skolen blev tysk - eller rettere prøjsisk.

Tysk gymnasium

"Haderslev lærde Skole" måtte ophøre i 1864, men allerede den 19. april samme år begyndte undervisningen igen: skolen var nu blevet en tysk skole. De første ti år hed den "Lateinische Schule zu Hadersleben", de næste ti år "Gymnasium zu Hadersleben", i tiden 1884-95 "Gymnasium und Real-Progymnasium", derefter "Königliches Preussisches Gymnasium", fra 1898 med tilføjelsen "Johanneum" (efter Hertug Hans). 

Da bygningerne ud mod Gaaskærgade var blevet for små, udvidedes skolen i begyndelsen af vort århundrede med "den røde fløj" (er/har været bl.a. skoletandklinik), ligesom nabohuset nr. 30 blev inddraget som rektorbolig.