Større tekst
Mindre tekst
 

Latinskole

Den første latinskole, eller trivialskole, i Haderslev blev til efter Hertug Hans den Ældres bud. Stiftelsesdokumentet er dateret 6. februar 1567, og skolen fik til huse i en til formålet nyopført bygning i nærheden af domkirken. 

Denne bygning brændte tres år senere, 1637 opførtes en ny, der i 1734 afløstes af en tredje: det er den bygning, der stadig ligger på Domkirkepladsen, og som nu kaldes "Den gamle Latinskole". I dette hus undervistes der helt til 1854, fortrinsvis i latin, hvorom al anden undervisning opbyggedes. 

Seglet over porten er Hertug Hans segl. Dette er en kopi, mens den originale og restaurerede hænger i forhallen hos os.