Større tekst
Mindre tekst
 

Fødselsdagsgaven

Da skolen fyldte 400 år blev gaven - nye bygninger - taget i brug.

Skolen er en forløber for beton-brutalismen som Friis og Moltke startede med opførelsen af Risskov Gymnasium nogle år senere.

400 år og ny

Efterhånden som elevtallet i gymnasiet steg, og efterhånden som de gamle bygninger forfaldt mere og mere og blev mere og mere uegnede til deres formål, føltes behovet for nye og moderne omgivelser større. 

I august 1967 - i året for skolens 400 års jubilæum - tog man endelig det nye faglokale-gymnasium på Christiansfeldvej i brug. 

Også her blev der ret hurtigt trangt, på grund af stigende elev- og klassetal, og da skolen i august 1972 modtog de første HF-kursister, efter at realafdelingen var nedlagt samme år, måtte der en udvidelse til. Denne tilbygning, der ligesom bygningerne fra 1967 er tegnet af arkitektfirmaet Lehn-Petersen, Odense, og som rummer lokaler for sprog- og musikundervisning samt nogen kantineplads, har været i brug siden efterårsferien 1974. 

Skolen fik en mærkedag d. 1. januar 1986, da Sønderjyllands Amt overtog bygninger og drift. I modsætning til de øvrige tidligere statsskoler i Sønderjylland fik vor skole lov til at beholde sit navn.

Siden 1.1.2006 har skolen været selvejende - men altså helt statsfinansieret og styret. Bygningerne har skolen selv overtaget fra staten pr.1.1.2010. Disse bygninger må forventes at rumme skolen mange år frem.