Større tekst
Mindre tekst
 

1006 elever i september 2016

 

AntalElevtype
54Brobygning
116HF
836STX 

 

Fakta om Haderslev Katedralskole

Grundoplysninger 

Haderslev Katedralskole 

Christiansfeldvej 31 

6100 Haderslev 

E-post sendes til adm@haderslev-gym.dk 

Hjemmeside: www.haderslev-katedralskole.dk/ 

Rektor: Ruth Funder

Bestyrelsesformand: Ann Højbjerg Clarke

Antal klasser på gymnasiet: Skolen har 35 klasser fordelt på 3 hf-klasser og 32 gymnasieklasser

Profil og undervisning 

Først og fremmest henviser vi til de forskellige undersider på dette site.

Undervisningsformer 

På Haderslev Katedralskole finder du såvel den traditionelle klasseundervisning som seriøst gruppearbejde. IT vinder stadig mere frem og noget undervisning tilrettelægges via vores konferencesystem lectio . 

Vi forsøger også at knytte an til verden udenfor gennem udvekslingsrejser, studieture og ekskursioner. 

Deltager betaling

Haderslev Katedralskole er naturligvis forpligtet af bekendtgørelsen der også sætter grænser for deltagerbetaling fx i forbindelse med ekskursioner, hvis disse skal omfattes af mødepligten. Her er grænsen 50 kr. pr. døgn i 1998-kroner.

Men derudover er der naturligvis udgifter forbundet med at gå i gymnasiet.

Vi forventer at man kan medbringe en bærbar computer til undervisningen. Vi leverer også nogle licenser til disse så man ikke behøver at anskaffe ordbøger eller lommeregner.

Vi har typisk endagesekskursioner der koster eleverne 100 kr. for en dag - afhængigt af afstand og entre

Vi har flerdagesekskursioner som kan ligge mellem 500 og 1500 kr - sidstnævnte vil dog være til udlandet

Vi har studieture der typisk ligger på 4500 kr (3000 kr for HF)

Hvordan undervisningens kvalitet evalueres og udvikles

Undervisningens kvalitet evalueres løbende af lærere og elever. Vi lægger vægt på den individuelle kvalitative evaluering i modsætning til de kvantitative standardevalueringer. Fra 2015 arbejder vi dog med en obligatorisk lectio-evaluering af alle holds undervisning to gange årligt. Spørgeskemaet udarbejdes og ajourføres af et udvalg med både elever og lærere.

De to årlige evalueringer inddrages i klasseteamsmøder med henblik på at udvikle målrettet den enkelte klasse - her inddrages også de input som kommer fra de to årlige generelle evalueringsdialoger som årgangslederne holder med deres respektive klasser.

Lærerne i faggrupper med skriftlig dimension udveksler opgaver med henblik på en ensartet kvalitet.

Rektor gennemgår alle holds resultater efter eksamen med henblik på kvalitetskontrol.

Hvordan der arbejdes med fastholdelse

Vi søger at fastholde alle der viser evnerne til at kunne bestå eksamen. Dette arbejde falder i flere trin.

  1. Skolestart med fokus på god indslusning via studiemakker og faste gruppestrukturer (Netwerk)
  2. Tidlig indgriben fra klasseteam og studievejleder i forbindelse med fravær
  3. Brug af Kridthuset for at søge at hindre at eleverne kommer bagud med skriftlige afleveringer.
  4. Tilgængelighed og smidighed fra ledelsen for at finde løsninger der gavner elevens trivsel.
  5. Backup i form af NetopNu-psykologordning når dette skønnes nødvendigt for at gennemføre.
  6. Tilbud om eksamenstræning til særligt nervøse.

Kulturen og traditionerne på gymnasiet finder du beskrevet rundt omkring på denne hjemmeside

Eleverne og lærerne Antal elever, der går på gymnasiet pr. 1. september 2014: 951, og har pt en klassekvotient mellem 26 og 27

Nøgletal fra den centrale database

Gennemsnitskarakterer finder du her

Fagkarakterer finder du her

Fuldførelse finder du her

Overgang til videregående uddannelse finder du her

Antal lærere: Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret: ca. 95. Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 87

Antal elever på gymnasiet / antal pc'er med elevadgang: ikke relevant

Antal pc'er med internetadgang / antal pc'er med elevadgang i alt:  100,0 % 

Bygninger og lokaler 

Haderslev Katedralskole er bygget som to parallelle fløje med delvist forskudte etager. Mellem fløjene og de forbindende mellemgange er anlagt gårdhaver. Centralt i bygningskomplekset ligger skolens festsal. Undervisningslokalerne er faglokaler, men benyttes også til andre fag. På skolen forefindes kantine samt større opholdsarealer i forhal og i den ene af de to hovedfløje. 

I perioden 2011-2017 råder skolen over 6 lyse og rummelige undervisningslokaler i en to-etages pavillon - dette gør vi da ventilationsprojektet optager nogle af de faste lokaler og pga. hårdt pres på lokalerne med de mange elever.

Eleverne har adgang til computer, men skolen satser først og fremmest på at de medbringer egne; de kan leje aflåselige skabe, og eventuelle bands kan låne øvelokale. 

Skolen har to gymnastiksale og råder hver dag i undervisningstiden over undervisningslokaler og en stor træningshal hos naboen Haderslev Idrætscenter.