Større tekst
Mindre tekst
 

1006 elever i september 2016

 

AntalElevtype
54Brobygning
116HF
836STX 

 

Læsevejledning

Læsevejlederen hjælper elever med læse- og skrivevanskeligheder. Hjælpen gives på baggrund af en individuel test, hvor bl.a. stavning, ordforståelse og læsehasighed prøves.

Ordblinde elever kan desuden få hjælp til at søge om at låne en it-rygsæk. It-rygsækken indeholder en bærbar scanner og en bærbar computer med programmer, der kan læse tekst og hjælpe med skrivning. 

Anne Marie Langer (AL): al@haderslev-gym.dk
Ane Thuesen Nielsen (AT): at@haderslev-gym.dk

Læsevejlederne træffes i vejlederhuset, på hovednummeret
74 52 27 21, eller på nævnte mailadresser.

En gammel skole kan sagtens følge med tiden