Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

To årigt HAKA-HF

Vores 2-årige HF henvender sig til dig, der ønsker at gå på Haderslev Katedralskole og få en gymnasial uddannelse, men som ikke helt kan finde dig selv i gymnasiets 3-årige STX-forløb med de mange fag og høje niveauer. Du har brug for en uddannelse, der giver dig mulighed for at komme ind på mellemlange uddannelser som f.eks. sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver.

HF kombinerer i højere grad end gymnasiet det teoretiske stof med anvendelsen. Flere af fagene er samlet i faggrupper, og dermed bliver der større sammenhæng i stoffet og færre eksamener. Endelig har du nogle valgfag, som du selv vælger, og hvor du kan nyde godt af det større udvalg, som det giver at gå på en skole med mange elever.

Vores 2-årige HF kunne godt kaldes en "basic studentereksamen*" og er altså et godt tilbud til dig, der har brug for en gymnasial uddannelse, som gerne vil være i vores spændende ungdomsmiljø, men som ikke har brug for den 3-årige STX-uddannelse.

*med en HF-eksamen har du adgang til alle de uddannelser, en studentereksamen giver adgang til, men du kan blive nødt til at supplere med det nye HF+ for at leve op til niveaukravene på nogle af de lange videregående uddannelser - især inden for naturvidenskab.

 

 

Et fuldt HF-forløb består af: Dansk A, Engelsk B og Historie B samt Matematik, Biologi, Naturgeografi, Kemi, Religion, Samfundsfag, Idræt og et praktisk/musisk fag, alle på C-niveau. Den enkelte kursist skal herudover gennemføre 2-4 valgfag, hvoraf som minimum 2 fag skal være på B-niveau eller et fag på B-niveau samt 2 på C-niveau. Hertil kommer en større skriftlig opgave, projektperioder, værkstedsundervisning samt en introduktionsperiode. Opbygningen fremgår af nedenstående skema:

 

2.hf

dansk A

engelsk B

Kultur- og samfundsfaggruppen indeholder fagene historie B (starter i 1.hf), samfundsfag C og religion C og afsluttes med en samlet eksamen efter 2.hf.

2-3 valgfag (minimum 2 x B)

(kan evt.starte i 1.HF)

Fagene udbydes i stort omfang sammen med det almene gymnasium.

1.hf

idræt C

matematik C

kunstnerisk

fag C*

Den naturvidenskabelige faggruppe indeholder fagene biologi C, naturgeografi C og kemi C og afsluttes efter første år med en samlet eksamen.
Introduktionsforløb

* I år udbyder vi Billedkunst, Drama, Mediefag og Musik

 

Da uddannelsen er 2-årig og er opbygget anderledes end de 3- årige uddannelser, er der ikke mulighed for skift mellem hf og de tre andre gymnasiale ungdomsuddannelser efter grundforløbet.

 

Sådan skal du bruge dine valgblokke (du skal mindst bruge 2xB eller 1xB+2xC)

Valgfag

B

(2hf)

Et af dine C-fag på B-niveau (Blokken falder væk hvis du er begyndt på spansk eller fransk i 1hf)

Matematik, Naturgeografi, Kemi, Biologi, Idræt, Musik/Billedkunst, Samfundsfag, Religion (og Tysk eller Psykologi hvis du har haft det i 1hf)

Valgfag

B eller C

(2hf)

Enten et fag fra Valgfag B-listen (ovenfor)

Eller et fag fra Valgfag C-listen (nedenfor)

Vælger du B behøver du ikke flere fag

Vælger du C skal du have et C-fag til

Valgfag

C***

(2hf)

Et fag på C-niveau (Blokken falder væk hvis du har 2 B-niveauer eller hvis du har haft tysk eller psykologi C i 1hf og ikke fortsætter til B)

Astronomi, Datalogi, Fysik, Filosofi, Psykologi, Latin, Erhvervsøkonomi, Billedkunst/Musik, Drama, Tysk

Valgfag

B eller C**

(1hf)

Det er et ekstratilbud der giver dig tre ekstra blokke på 14 dage og som kun oprettes ved tilstrækkelig tilmelding.

Tysk C, Psykologi C (et-årigt)

Du kan kun vælge et af de to fag, og du behøver altså ikke at vælge et af fagene.

 

2-årigt HF på HAKA

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til at studere de videregående uddannelser.

HF lægger særlig vægt på det mere anvendelsesorienterede og er derfor ikke helt så teoretisk som det almene gymnasium.

På HF får du en bred, anvendelig uddannelse og med dit valg af valgfag kan du give den netop den drejning, du ønsker. Som en institution med både STX og HF kan vi tilbyde mange fag, som du finder på vores valgfagsliste.