Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

HF introforløb

HF på Haderslev Katedralskole starter med et introkursus, der har til formål at få så mange som muligt med fra start.

Vi har nogle introaktiviteter, og I får en mentorelev, der hjælper jer til rette på skolen. 

Vi laver også støttelærerordning i dansk, engelsk og matematik. 

Undervejs vil der være værkstedstimer, hvor du finder støtte til din indlæring.

På Haderslev Katedralskole følger vi alle klasser tæt. En række af klassens lærere holder møder om klassen og undervisningen i klassen; vi gennemfører mentorsamtaler (1 lærer taler 2 gange årligt med alle elever), og klassens studievejleder taler med hver elev om de krav, der stilles til HF´ere, og om hvilke muligheder skolen har for at støtte dem, der har brug for det.

2-årigt HF på HAKA

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til at studere de videregående uddannelser.

HF lægger særlig vægt på det mere anvendelsesorienterede og er derfor ikke helt så teoretisk som det almene gymnasium.

På HF får du en bred, anvendelig uddannelse og med dit valg af valgfag kan du give den netop den drejning, du ønsker. Som en institution med både STX og HF kan vi tilbyde mange fag, som du finder på vores valgfagsliste.