Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

Fagene på HAKA-HF

HF har to særlige faggrupper:

Den naturvidenskabelige faggruppe

Biologi C, Kemi C og Naturgeografi C

 

Den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe

Historie B, Religion C og Samfundsfag C

Læs mere om fagene her

2-årigt HF på HAKA

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til at studere de videregående uddannelser.

HF lægger særlig vægt på det mere anvendelsesorienterede og er derfor ikke helt så teoretisk som det almene gymnasium.

På HF får du en bred, anvendelig uddannelse og med dit valg af valgfag kan du give den netop den drejning, du ønsker. Som en institution med både STX og HF kan vi tilbyde mange fag, som du finder på vores valgfagsliste.