Større tekst
Mindre tekst
 

Adgangskortet

Besøg hjemmesiden og få mere viden om hvilke muligheder du har efter en afsluttet ungdomsuddannelse.

Adgangskortet - videreuddannelsesmuligheder

HAKA-HF

På Haderslev Katedralskole kan du på 2 år tage en HF-studentereksamen, som giver dig adgang til alle længerevarende uddannelser (evt. gennem supplering). Vi tilbyder et spændende og udfordrende fagligt miljø på en skole, som også skal være et rart sted at være. 

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til at studere de videregående uddannelser. Formålet er at udvikle elevens evne til at fordybe sig og til at forstå sammenhængen mellem fagene. HF lægger særlig vægt på det mere anvendelsesorienterede og er derfor ikke helt så teoretisk som det almene gymnasium. Næsten alle HF-elever på Haderslev Katedralskole har afsluttet 10. klasse, men en del har derudover erfaringer fra livet uden for skolens verden. Nogle er lige gået ud af folkeskolen, og andre er noget længere væk fra bøger og lektier; men alle skal vænne sig til de krav, der stilles på HF. 

Vi søger at give dig det bedst mulige studiemiljø. Det sker dels ved at tage individuelle hensyn i undervisningen, dels ved at stille en række faciliteter til din rådighed. 

På HF får du en bred, anvendelig uddannelse, og med dit valg af valgfag kan du give den netop den drejning, du ønsker. Som en institution med både STX og HF kan vi tilbyde mange fag, som du finder på vores valgfagsliste. Et godt studiemiljø kræver også, at der skabes et godt socialt miljø, og at eleverne har indflydelse på skolen. Det prioriterer vi højt på Haderslev Katedralskole, og du kan være aktiv gennem elevrådet, tænketanken eller i morgensamlingsudvalget. IT er en del af hverdagen og skolens intranet, Lectio, er udgangspunkt for elektroniske konferencer og kan bruges til aflevering af opgaver, lektiehjælp m.m. Alle elever får ved skolestart eget login, og der er fri adgang til internettet på elevcomputerne. Skolen har trådløst netværk. 

Hvis du vil vide mere om optagelse på gymnasiale uddannelser er her link til bekendtgørelsen

Seneste brev om vore optagelsesprøver finder du her

I særlige tilfælde kan der finde individuel kompetencevurdering sted - den vil lægge sig op af optagelsesprøven eller (for fortsætterelever) tage udgangspunkt i opnåede, dokumenterede niveauer fra anden uddannelse.

2-årigt HF på HAKA

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til at studere de videregående uddannelser.

HF lægger særlig vægt på det mere anvendelsesorienterede og er derfor ikke helt så teoretisk som det almene gymnasium.

På HF får du en bred, anvendelig uddannelse og med dit valg af valgfag kan du give den netop den drejning, du ønsker. Som en institution med både STX og HF kan vi tilbyde mange fag, som du finder på vores valgfagsliste.