Skole siden 1567 med:

KUNDSKABER OG KREATIVITET

SELVSTÆNDIGHED OG SAMARBEJDE

FORSKELLIGHED OG FÆLLESSKAB

 

En gammel skole kan sagtens følge med tiden

Forældreaften tirsdag d. 8. november 2016 kl. 19.00-21.00

Skoleåret er nu kommet i gang og vi har fået budt alle vores nye elever velkommen. Derfor vil vi også gerne byde alle nye elevers forældre velkommen til vores dejlige skolen. Derfor holder vi traditionen tro en hyggelig forældreaften, hvor vi starter med et fælles oplæg ved rektor Ruth Funder i vores festsal. Herefter vil der være forældremøde i de enkelte klasser, hvor nogle af klassens lærere vil informere om klassen generelt, samt om studieretningen og studieretningens kommende aktiviteter.


Indbydelsen er sendt ud til alle via e-post.

 

 

 

Arrangementskalender

Haderslev | 8. november 2016 til 08. november 2016
17. november 2016 til 17. november 2016
19. november 2016 til 19. november 2016
Haderslev | 29. november 2016 til 29. november 2016
Haderslev | 30. november 2016 til 30. november 2016
20. december 2016 til 03. januar 2017